OM FYSIOYOGA

Karin Harrysson väver samman fysioterapi med vetenskapligt beprövad yoga, baserat på senaste internationella forskning. Intresset för yoga som en terapiform har växt snabbt på senare år med  vetenskaplig forskning som nu stödjer många av dess positiva hälsoeffekter.

Som fysioterapeut besitter Karin en djup förståelse och kunskap kring kroppsliga obalanser, symptom och sjukdomstillstånd. Detta gör att yogaprogrammen kan skräddarsys till specifika syften och bli en värdefull både förebyggande och behandlande metod. Detta skiljer utbudet från mängden på dagens yogamarknad.

Genom att integrera den multimodala metoden yoga med västerländsk medicin står företaget K.H. Fysioterapi & Yoga för innovation, helhetstänkande och en nutida syn på hälsa.

 

FYSIOTERAPI

Fysioterapi är ett respekterat vårdyrke som bland annat hjälper till att bibehålla kroppens rörelseförmåga och funktion. Då fysioterapeuter har djupgående kunskaper i bland annat anatomi, biomekanik och sjukdomslära, är de väl lämpade att skapa anpassade program i förebyggande och rehabiliterande syfte.

 

YOGA

Yoga är en flera tusen år gammal hälsometod som ser till sambandet mellan kropp, själ och sinne. Olika yoga positioner (asanas), andningstekniker (pranayama), avslappning och meditation används för att skapa balans mellan dessa olika system. Med detta kan yogan beskrivas som en multimodal metod eller en form av mental fysisk träning, med fokus på sinnesnärvaro och medvetenhet.

I ett modernt samhälle där stress och långvariga smärttillstånd blivit mycket vanligt, utgör yogan idag ett värdefullt redskap och komplement.

 


OM KARIN HARRYSSON

SONY DSC
Företagets grundare Karin Harrysson, Leg. Fysioterapeut, MSc och Yogalärare.

Karin Harrysson examinerades som fysioterapeut 2005 och har även en Medicine Masterexamen i ämnet. Karins breda kliniska erfarenhet kommer från bland annat privatkliniker, sjukhus samt klinisk forskning. Både i Sverige och utomlands.

I sitt patientarbete såg Karin med åren vikten av en helhetssyn och behovet av en kompletterande behandling, inte minst vid stressrelaterade tillstånd och långvarig smärta.

Det var här som yogan kom in i bilden och hon bestämde att utbilda sig till yogalärare. Efter att själv ha utövat yoga i flera år och upplevt dess många positiva effekter, kändes det som ett naturligt val.

Karin är även utbildad inom västerländsk akupunktur, myofasciell release och olika metoder i stresshantering. Dessa kunskaper och erfarenheter har hon med sig i utformandet av sina kurser och program.